01.12.2015

Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego przy ul.Mlecznej 5, 49-300 Brzeg (I piętro, budynek siedziby głównej BCK) na działalność kawiarniano-klubowo-koncertową na czas oznaczony do lat 3 został zakończony. 

W terminie do 30.11.2015 wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi formalne. 

Na najemcę lokalu użytkowego wybrano PANA TADEUSZA NOWOSIELSKIEGO (firma: "Tadeusz Nowosielski" z siedzibą przy ul. Chocimskiej 6F/9, 49-300 Brzeg, NIP: 747-10-26-416, REGON: 531634021) ze stawką czynszu 13,20zł netto za metr kwadratowy (łączna powierzchnia lokalu: 212,38m2. 
Umowa zostanie podpisana do dnia 14.12.2015.

 

 

25.11.2015

Przedłużony termin składania ofert

 

W związku z dużą ilością zapytań dotyczących konkursu ofert na najem lokalu użytkowego przy ul.Mlecznej 5, 49-300 Brzeg (I piętro, budynek siedziby głównej BCK) na działalność kawiarniano-klubowo-koncertową na czas oznaczony do lat 3, dyrektor BCK przedłuża termin składania ofert do dnia 30.11.2015.

Pozostałe zapisy konkursu ofert pozostają bez zmian. 

Oferty kompletne ze wszystkimi załącznikami okreslonymi w regulaminie konkursu należy składać do dnia 30.11.2015 do godz. 12:00 w sekretariacie BCK (III piętro) lub za pośrednictwem wybranej firmy świadczącej usługi pocztowe lub kurierskie na adres siedziby głównej BCK jak w ofercie. 

 

Treść konkursu ofert, ogłoszenia, regulaminu - poniżej. 

 

10.11.2015

Brzeskie Centrum Kultury, ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg (zwane dalej jako BCK) ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Mlecznej 5, 49-300 Brzeg (I piętro, budynek siedziby głównej BCK) – o pow. 212,38 m² przeznaczonego na działalność kawiarniano-klubowo-koncertową na czas oznaczony do 3 lat.

Wywoławcza stawka miesięcznego najmu za 1 m² nie może być niższa, niż 13.00 zł/m² netto (słownie: trzynaście złotych netto). Do czynszu doliczony zostanie 23% podatek VAT.

Osoby prawne lub fizyczne zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu użytkowego mogą składać oferty osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie w zamkniętych kopertach z opisem „OFERTA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO W BCK – KAWIARNIA” w terminie do dnia 24 LISTOPADA 2015 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Brzeskiego Centrum Kultury, ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 LISTOPADA 2015 r. o godz. 11.00 w Brzeskim Centrum Kultury, ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg.

Wszelkie szczegóły dotyczące konkursu ofert zawiera REGULAMIN, dostępny w załączniku pn. REGULAMIN KAWIARNIA.

Załącznik zawiera ogłoszenie o konkursie ofert, regulamin konkursu ofert, wzór oferty oraz wzór umowy najmu. 


Załączniki:

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 2517

Utworzono dnia: 11.11.2015

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

09.12.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkurs ofert na Wynajem Lokalu Użytkowego - kawiarni

25.11.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkurs ofert na Wynajem Lokalu Użytkowego - kawiarni

12.11.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika REGULAMIN KAWIARNIA

11.11.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkurs ofert na Wynajem Lokalu Użytkowego - kawiarni

11.11.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika REGULAMIN KAWIARNIA

11.11.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkurs ofert na Wynajem Lokalu Użytkowego - kawiarni

11.11.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkurs ofert na Wynajem Lokalu Użytkowego - kawiarni

11.11.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika KONKURS OFERT - regulamin z zał.

11.11.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkur ofert najem kawiarni

11.11.2015, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Konkur ofert najem kawiarni