01.12.2015

Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego przy ul.Mlecznej 5, 49-300 Brzeg (I piętro, budynek siedziby głównej BCK) na działalność kawiarniano-klubowo-koncertową na czas oznaczony do lat 3 został zakończony. 

W terminie do 30.11.2015 wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi formalne. 

Na najemcę lokalu użytkowego wybrano PANA TADEUSZA NOWOSIELSKIEGO (firma: "Tadeusz Nowosielski" z siedzibą przy ul. Chocimskiej 6F/9, 49-300 Brzeg, NIP: 747-10-26-416, REGON: 531634021) ze stawką czynszu 13,20zł netto za metr kwadratowy (łączna powierzchnia lokalu: 212,38m2. 
Umowa zostanie podpisana do dnia 14.12.2015.


25.11.2015

Przedłużony termin składania ofert - dot. Konkursu ofert na najem lokalu użytkowego z dn. 10.11.2015:

 

W związku z dużą ilością zapytań dotyczących konkursu ofert na najem lokalu użytkowego przy ul.Mlecznej 5, 49-300 Brzeg (I piętro, budynek siedziby głównej BCK) na działalność kawiarniano-klubowo-koncertową na czas oznaczony do lat 3, dyrektor BCK przedłuża termin składania ofert do dnia 30.11.2015.

 

Pozostałe zapisy konkursu ofert pozostają bez zmian. 

Oferty kompletne ze wszystkimi załącznikami okreslonymi w regulaminie konkursu należy składać do dnia 30.11.2015 do godz. 12:00 w sekretariacie BCK (III piętro) lub za pośrednictwem wybranej firmy świadczącej usługi pocztowe lub kurierskie na adres siedziby głównej BCK jak w ofercie. 

 

Treść konkursu ofert, ogłoszenia, regulaminu - w załączniku KAWIARNIA 


Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego z dn. 10.11.2015:

Brzeskie Centrum Kultury, ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg (zwane dalej jako BCK) ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Mlecznej 5, 49-300 Brzeg (I piętro, budynek siedziby głównej BCK) – o pow. 212,38 m² przeznaczonego na działalność kawiarniano-klubowo-koncertową na czas oznaczony do 3 lat.

Wywoławcza stawka miesięcznego najmu za 1 m² nie może być niższa, niż 13.00 zł/m² netto (słownie: trzynaście złotych netto). Do czynszu doliczony zostanie 23% podatek VAT.

Osoby prawne lub fizyczne zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu użytkowego mogą składać oferty osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie w zamkniętych kopertach z opisem „OFERTA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO W BCK – KAWIARNIA” w terminie do dnia 24 LISTOPADA 2015 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Brzeskiego Centrum Kultury, ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 LISTOPADA 2015 r. o godz. 11.00 w Brzeskim Centrum Kultury, ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg.

Wszelkie szczegóły dotyczące konkursu ofert zawiera REGULAMIN, dostępny w załączniku pn. REGULAMIN KAWIARNIA.

Załącznik zawiera ogłoszenie o konkursie ofert, regulamin konkursu ofert, wzór oferty oraz wzór umowy najmu. 

 
 
 

 

 

 

13.03.2015 - Zaproszenie do składania ofert na zadanie:

"Ochrona osób i mienia w ramach imprezy masowej pn. "Dni Księstwa Brzeskiego 2015" w dniu 01-02.05.2015 w Brzegu"

Termin składania zgłoszeń: 20.03.2015

Szczegółowe informacje - załącznik na dole strony pn."Ochrona dkb 2015"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik na dole strony pn. "Ochrona ogloszenie DKB 2015"


24.02.2015 - Zaproszenie do składania ofert na zadanie:

"Obsługa wesołego miasteczka-karuzeli w ramach imprezy masowej pn. "Dni Księstwa Brzeskiego 2015" w dniu 01-02.05.2015 w Brzegu.

Termin składania zgłoszeń: 17.03.2015

Szczegółowe informacje dot. zadania - załącznik na dole strony pn. "Wesołe miasteczko-karuzela szczegóły DKB 2015"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, załącznik na dole strony pn. "karuzela ogłoszenie dkb 2015"


23.02.2015 - Zaproszenie do składania ofert na zadanie: 

Obsługa gastronomiczna imprezy masowej pn. „Dni Księstwa Brzeskiego 2015” w dn. 01-02.05.2015 w Brzegu. 

Termin składania zgłoszeń: 16.03.2015.
Szczegóły - załącznik na dole strony o nazwie "Obsługa gastronomiczna szczegóły DKB 2015"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik na dole strony pn. "Gastronomia ogłoszenie DKB 2015"


10.02.2015 - Zapytanie cenowe na zakup "Zestaw oświetlenia scenicznego na potrzeby sali teatralnej Brzeskiego Centrum Kultury".

Specyfikacja zamówienia - załącznik na dole strony "Zestaw oświetlenia - specyfikacja"

Oferty należy składać do dnia 28.02.2015 roku do godziny 18:00 drogą pocztową na adres: Brzeskie Centrum Kultury, ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg lub pocztą elektroniczną na adres: dyrektorbck@gmail.com lub oskarkultura@gmail.com.

Ogłoszenie o wyborze oferty - załącznik o nazwie "Zestaw oświetlenia specyfikacja" (strona nr 2 załącznika)


02.02.2015 - Zapytanie cenowe na zadanie: „Obsługa techniczna (oświetlenie, nagłośnienie, scena, ekrany LED, agregat prądotwórczy) w ramach imprezy pn. Dni Księstwa Brzeskiego 2015 w dniu 02.05.2015 (amfiteatr miejski w Brzegu)”. 
Szczegółowe informacje na temat zadania znajdują się w załączniku na dole strony.

Oferty należy składać do dnia 16.02.2015 roku do godziny 18:00 drogą pocztową na adres Brzeskie Centrum Kultury ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg lub pocztą elektoniczną na adres: dyrektorbck@gmail.com lub oskarkultura@gmail.com


Brzeskie Centrum Kultury
ogłasza konkurs ofert na zakup podłogi baletowej przeznaczonej na scenę teatralną BCK 
o wymiarach 12m X 12m (maksymalnie 150m2)

WYMAGANE:
grubość podłogi
waga na m2
szerokość rolki
długość rolki
klasyfikacja palności
koszt: netto/brutto

Oferty proszę składać do 31.01.2015 r.
Brzeskie Centrum Kultury
ul. Mleczna 5
49-300 Brzeg
e-mail:
hrabiamusical@gmail.com
oskarkultura@gmail.com

Ogłoszenie o wyborze oferty - zał. "Ogłoszenie o wyborze oferty" na dole strony.


Brzeskie Centrum Kultury ogłasza konkurs ofert na organizację spektakli teatralnych w ramach imprezy 4 Festiwale na 4 Pory Roku – Teatr! ujętego w projekcie „Kwitnący Zakątek Opolszczyzny- Brzeski Serial Turystyczny”

Zgłoszenia należy nadsyłać od 5.05.2014r.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12.05.2014r.


Brzeskie Centrum Kultury ogłasza konkurs ofert przygotowanie kostiumów niezbędnych przy realizacji spektakli teatralnych w ramach imprezy 4 Festiwale na 4 Pory Roku – Teatr! ujętego w projekcie „Kwitnący Zakątek Opolszczyzny- Brzeski Serial Turystyczny”

Zgłoszenia należy nadsyłać od 5.05.2014r.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12.05.2014r.


 

Brzeskie Centrum Kultury ogłasza konkurs ofert na oprzygotowanie scenografii do spektakli wystawianych w ramach imprezy 4 Festiwale na 4 Pory Roku – Teatr! ujętego w projekcie „Kwitnący Zakątek Opolszczyzny- Brzeski Serial Turystyczny”

Zgłoszenia należy nadsyłać od 5.05.2014r.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12.05.2014r.

 


Brzeskie Centrum Kultury ogłasza konkurs ofert na wynajem techniki scenicznej do spektakli teatralnych, w tym: oświetlenia i nałośnienia, w ramach imprezy 4 Festiwale na 4 Pory Roku – Teatr! ujętego w projekcie „Kwitnący Zakątek Opolszczyzny- Brzeski Serial Turystyczny”

Zgłoszenia należy nadsyłać od 5.05.2014r.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12.05.2014r.


Brzeskie Centrum Kultury ogłasza konkurs ofert na organizacje i przeprowadzenie warsztatów teatralnych i muzycznych, w ramach imprezy 4 Festiwale na 4 Pory Roku – Teatr! ujętego w projekcie „Kwitnący Zakątek Opolszczyzny- Brzeski Serial Turystyczny”

Zgłoszenia należy nadsyłać od 5.05.2014r.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12.05.2014r.


Brzeskie Centrum Kultury ogłasza konkurs ofert na koncert zespołu na wydarzeniu „Folklor w Księstwie Brzeskim”, w ramach projektu „Kwitnący Zakątek Opolszczyzny- Brzeski Serial Turystyczny”

Zgłoszenia należy nadsyłać od 26.05.2014r.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 02.06.2014r.


Brzeskie Centrum Kultury ogłasza konkurs ofert na organizacje i przygotowanie prezentacji kulinarnych , w tym: stoisk, zabezpieczenia i honorariów dla rzemieślników, oraz produkcji piernika na wydarzeniu „Folklor w Księstwie Brzeskim”, w ramach projektu „Kwitnący Zakątek Opolszczyzny- Brzeski Serial Turystyczny”

Zgłoszenia należy nadsyłać od 26.05.2014r.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 02.06.2014r.


Otwarty konkurs ofert na realizację programu artystycznego i usługi poligraficznej w ramach projektu Opolskie Kwitnące Muzycznie III, w ramach obchodów X lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej, szczególy

http://www.bck-brzeg.pl/aktualnosci/2014-04-14/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-programu-artystycznego-z-okazji-10-%E2%80%93roczn

 

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 3985

Utworzono dnia: 05.05.2014

Dokument wprowadził:
Beata Staszczyk

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

30.09.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert i przetargi 2015

04.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert i przetargi 2015

09.12.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert i przetargi

25.11.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert i przetargi

12.11.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika REGULAMIN KAWIARNIA

11.11.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert i przetargi

11.11.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika REGULAMIN KAWIARNIA

20.03.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert i przetargi

20.03.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika gastronomia ogloszenie dkb 2015

20.03.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika karuzela ogloszenie dkb 2015

20.03.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Ochrona ogloszenie DKB 2015

20.03.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert i przetargi

17.03.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Ochrona dkb 2015

13.03.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Ochrona dkb 2015

13.03.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert i przetargi

10.03.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika zestaw oswietlenia specyfikacja

10.03.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert i przetargi

10.03.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika zestaw oswietlenia specyfikacja

24.02.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert i przetargi

24.02.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika wesołe miasteczko-karuzela szczegóły DKB 2015

24.02.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert i przetargi

23.02.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert i przetargi

23.02.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Obsługa Gastronomiczna szczegóły DKB 2015

10.02.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert i przetargi

10.02.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika zestaw oswietlenia specyfikacja

10.02.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert i przetargi

10.02.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert i przetargi

05.02.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Ogłoszenie o wyborze oferty

02.02.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zapytanie cenowe DKD 2015

02.02.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert i przetargi

02.02.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert i przetargi

29.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert i przetargi

29.01.2015, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

12.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert i przetargi

12.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert i przetargi

12.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert i przetargi

12.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert i przetargi

12.01.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert i przetargi

21.11.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert i przetargi

21.11.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert i przetargi

06.05.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert i przetargi

05.05.2014, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Konkursy ofert i przetargi