PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2020 DOSTĘPNY TUTAJ. 


INFORMACJE O AKTUALNYCH POSTĘPOWANIACH (chronologicznie): 


 

03.06.2020 - Informacja o zakończeniu postępowania - protokół z wyboru wykonawcy.

W środę (03.06.2020) zakończono postępowanie opublikowane dn. tj. 18.05.2020, tj. "Zaproszenie do składania ofert. Zamawiający, tj. Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert na realizację zadania, pn. „Sprzątanie pomieszczeń siedziby Brzeskiego Centrum Kultury przy ul. Mlecznej 5 w Brzegu”. Opis przedmiotu zamówienia: Sprzątanie pomieszczeń siedziby Brzeskiego Centrum Kultury przy ul. Mlecznej 5 w Brzegu zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zaproszenia. Termin realizacji zamówienia: 01.09.2020-31.12.2020. Termin składania ofert: 03.06.2020 do godz. 12:00. Termin otwarcia ofert: 03.06.2020 o godz. 13:00"

Wyżej wymienione postępowanie zakończono. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą warunki zamówienia, tj. ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu. 

Protokół z wyboru wykonawcy dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji Pliki do pobrania, pn. "Protokół z dn. 03.06.20 - Sprzątanie pomieszczeń BCK"


 

 

18.05.2020 - Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający, tj. Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert na realizację zadania, pn. „Sprzątanie pomieszczeń siedziby Brzeskiego Centrum Kultury przy ul. Mlecznej 5 w Brzegu”.

Opis przedmiotu zamówienia: Sprzątanie pomieszczeń siedziby Brzeskiego Centrum Kultury przy ul. Mlecznej 5 w Brzegu zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zaproszenia. 

Termin realizacji zamówienia: 01.09.2020-31.12.2020
Termin składania ofert: 03.06.2020 do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 03.06.2020 o godz. 13:00

SZCZEGÓŁY I ZAŁĄCZNIKI: Opis przedmiotu zamówienia i jego szczegóły dostępne są tutaj i w załączniku na dole strony, pn. "Zaproszenie 18.05.20 - Sprzątanie pomieszczeń BCK". 


 

31.03.2020 - Informacja o zakończeniu postępowania - protokół z wyboru wykonawcy.

We wtorek (31.03.2020) zakończono postępowanie opublikowane dn. 16.03.2020, tj.: "Zamawiający, tj. Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert na realizację zadania, pn. „Ochrona nieruchomości Brzeskiego Centrum Kultury przy ul. Mlecznej 5”. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem umowy jest ochrona nieruchomości Brzeskiego Centrum Kultury położonej przy ulicy Mlecznej 5 w Brzegu polegająca na: 1) zapewnienie ochrony fizycznej obiektu w postaci obecności na obiekcie jednego umundurowanego pracownika: a) od poniedziałku do piątku (w dni pracy instytucji) w godzinach 22.00-8.00, b) w dni wolne całodobowo; 2) działaniach zapobiegającym przestępstwom i wykroczeniom przeciwko ludziom i mieniu; 3) nie dopuszczaniu do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony; 4) przeciwdziałaniu powstawania szkód wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń; 5) stałe lokalne monitorowanie sygnałów alarmowych zgłaszanych przez zainstalowane na obiekcie systemy techniki ochronnej (systemu p.poż., systemu monitoringu) oraz podejmowanie stosownych interwencji; 6) bieżące utrzymanie czystości podczas dozoru obiektu (zamiatanie, odśnieżanie ciągów komunikacyjnych wokół obiektu itp.). Szacunkowa ilość roboczogodzin na wykonanie usługi: 431roboczogodzin miesięcznie razem 1724 roboczogodzin przez okres 4 miesięcy" Termin realizacji zamówienia: 01.09.2020-31.12.2020. Termin składania ofert: 31.03.2020 r. do godziny 12.00. Termin otwarcia ofert: 31.03.2020 r. o godz. 13.00."

Wyżej wymienione postępowanie zakończono. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą warunki zamówienia, tj. ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu. 

Protokół z wyboru wykonawcy dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji Pliki do pobrania, pn. "Protokół z dn. 31.03.20 - Ochrona nieruchomości BCK"


 

16.03.2020 - Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający, tj. Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert na realizację zadania, pn. „Ochrona nieruchomości Brzeskiego Centrum Kultury przy ul. Mlecznej 5”.

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem umowy jest ochrona nieruchomości Brzeskiego Centrum Kultury położonej przy ulicy Mlecznej 5 w Brzegu polegająca na: 1) zapewnienie ochrony fizycznej obiektu w postaci obecności na obiekcie jednego umundurowanego pracownika:
a) od poniedziałku do piątku (w dni pracy instytucji) w godzinach 22.00-8.00,
b) w dni wolne całodobowo;
2) działaniach zapobiegającym przestępstwom i wykroczeniom przeciwko ludziom i mieniu;
3) nie dopuszczaniu do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony;
4) przeciwdziałaniu powstawania szkód wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń;
5) stałe lokalne monitorowanie sygnałów alarmowych zgłaszanych przez zainstalowane na obiekcie systemy techniki ochronnej (systemu p.poż., systemu monitoringu) oraz podejmowanie stosownych interwencji;
6) bieżące utrzymanie czystości podczas dozoru obiektu (zamiatanie, odśnieżanie ciągów komunikacyjnych wokół obiektu itp.).
Szacunkowa ilość roboczogodzin na wykonanie usługi: 431roboczogodzin miesięcznie razem 1724 roboczogodzin przez okres 4 miesięcy"

Termin realizacji zamówienia: 01.09.2020-31.12.2020. 
Termin składania ofert: 31.03.2020 r. do godziny 12.00.
Termin otwarcia ofert: 31.03.2020 r. o godz. 13.00.

SZCZEGÓŁY: Opis przedmiotu zamówienia i jego szczegóły dostępne są tutaj i w załączniku na dole strony, pn. "Zaproszenie 16.03.20 - Ochrona nieruchomości BCK - 16.03.20"


 

25.02.2020 - Informacja o zakończeniu postępowania - protokół z wyboru wykonawcy.

We wtorek (25.02.2020) zakończono postępowanie opublikowane dn. 17.02.2020, tj.: "Zamawiający, tj. Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert na realizację zadania, pn. „Kompleksowa ochrona imprezy masowej, pn. „Dni Księstwa Brzeskiego 2020”. Opis przedmiotu zamówienia: Kompleksowa ochrona imprezy masowej, pn. „Dni Księstwa Brzeskiego 2020” – w dniach i godzinach przewidzianych w niniejszym postępowaniu, zgodnie ze wszystkimi poniżej ujętymi warunkami, terminami i godzinami. Termin realizacji zamówienia: 29.04 – 04.05.2020 roku. Termin składania ofert: 25.02.2020 do godz. 12:00. Termin otwarcia ofert: 25.02.2020 - godz. 13:00."

Wyżej wymienione postępowanie zakończono. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą warunki zamówienia, tj. ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu. 

Protokół z wyboru wykonawcy dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji Pliki do pobrania, pn. "Protokół z dn. 25.02.20 - Ochrona DKB2020"


 

24.02.2020 - Informacja o zakończeniu postępowania - protokół z wyboru wykonawcy.

W poniedziałek (24.02.2020) zakończono postępowanie opublikowane dn. 10.02.2020, tj.: "Zamawiający Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert na zadanie pn. obsługa techniczna (oświetlenie, nagłośnienie, scena, ekrany LED) w ramach imprezy,  pn. „Dni Księstwa Brzeskiego 2020”. Opis przedmiotu zamówienia: Wynajem nagłośnienia i oświetlenia scenicznego, sceny wraz z zadaszeniem (zgodnych z riderami technicznymi artystów) oraz 2 ekranów LED o wymiarach minimalnych 4 x 3 m, transporcie do Brzegu przed imprezą i wywozem po realizacji usługi, montażu i demontażu wszystkich elementów, obsługi technicznej, akustycznej i świetlnej w trakcie realizacji imprezy. Ridery techniczne artystów oraz plan sceny podane są jako Załącznik do niniejszego zaproszenia. Termin realizacji zamówienia: 01-03.05.2020. Termin składania ofert: 24.02.2020 do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 24.02.2020 - godz. 12:00."

Wyżej wymienione postępowanie zakończono. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą warunki zamówienia, tj. ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu. 

Protokół z wyboru wykonawcy dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji Pliki do pobrania, pn. "Protokół z dn. 24.02.20 - Technika DKB2020"


 

17.02.2020 - Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający, tj. Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert na realizację zadania, pn. „Kompleksowa ochrona imprezy masowej, pn. „Dni Księstwa Brzeskiego 2020”.

Opis przedmiotu zamówienia: Kompleksowa ochrona imprezy masowej, pn. „Dni Księstwa Brzeskiego 2020” – w dniach i godzinach przewidzianych w niniejszym postępowaniu, zgodnie ze wszystkimi poniżej ujętymi warunkami, terminami i godzinami. 

Termin realizacji zamówienia: 29.04 – 04.05.2020 roku
Termin składania ofert: 25.02.2020 do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 25.02.2020 - godz. 13:00

SZCZEGÓŁY: Opis przedmiotu zamówienia i jego szczegóły dostępne są tutaj i w załączniku na dole strony, pn. "Zaproszenie 17.02.20 - Ochrona DKB2020"


 

13.02.2020 - Informacja o zakończeniu postępowania - protokół z wyboru wykonawcy

W czwartek (13.02.2020) zakończono postępowanie z dn. 22.01.2020, tj.: "29.01.2020 - Zaproszenie do składania ofert. Zamawiający Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert na zadanie pn. Wynajem straganów – domków handlowych celem organizacji jarmarków miejskich w roku 2020 w Brzegu w terminach i ilościach: 18-20.09.2020 – 10 szt. - Kresowy Jarmark Mariacki (lokalizacja: Rynek, Brzeg); 18-20.12.2020 – 15 szt. - Brzeski Jarmark Bożonarodzeniowy (lokalizacja: Rynek, Brzeg). Termin realizacji zamówienia: 17.09.2020-20.12.2020. Termin składania ofert: 13.02.2020 do godz. 13:00. Termin otwarcia ofert: 13.02.2020 - godz. 14:00."

Wyżej wymienione postępowanie zakończono. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą warunki zamówienia, tj. ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu. 

Protokół z wyboru wykonawcy dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji Pliki do pobrania, pn. "Protokół z dn. 13.02.20 - Domki/Postępowanie nr 2"


 

10.02.2020 - Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert na zadanie pn. obsługa techniczna (oświetlenie, nagłośnienie, scena, ekrany LED) w ramach imprezy,  pn. „Dni Księstwa Brzeskiego 2020”. 

Opis przedmiotu zamówienia: Wynajem nagłośnienia i oświetlenia scenicznego, sceny wraz z zadaszeniem (zgodnych z riderami technicznymi artystów) oraz 2 ekranów LED o wymiarach minimalnych 4 x 3 m, transporcie do Brzegu przed imprezą i wywozem po realizacji usługi, montażu i demontażu wszystkich elementów, obsługi technicznej, akustycznej i świetlnej w trakcie realizacji imprezy. Ridery techniczne artystów oraz plan sceny podane są jako Załącznik do niniejszego zaproszenia.

Termin realizacji zamówienia: 01-03.05.2020
Termin składania ofert: 24.02.2020 do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 24.02.2020 - godz. 12:00

SZCZEGÓŁY: Opis przedmiotu zamówienia i jego szczegóły dostępne są tutaj i w załączniku na dole strony, pn. "Zaproszenie 10.02.20 - Technika DKB2020"


 

06.02.2020 - Informacja o zakończeniu postępowania - protokół z wyboru wykonawcy

W czwartek (06.02.2020) zakończono postępowanie z dn. 22.01.2020, tj.: "22.01.2020 Zaproszenie do składania ofert. Zamawiający Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert  na najem i obsługę agregatów prądotwórczych na organizowane imprezy w roku 2020. Opis przedmiotu zamówienia: Najem agregatów prądotwórczych na następujące imprezy: Dni Księstwa Brzeskiego – o mocy 80 KW i 175 KW, 3 dni (1-3.05); Noc Świętojańska –o mocy 120 KW, 2 dni (20-21.06); Kresowy Jarmark Mariacki – o mocy 100 KW, 3 dni (18-20.09); Iluminacja Brzegu – o mocy 100 KW, 1 dzień (5.12); Jarmark bożonarodzeniowy – o mocy 100 KW, 3 dni (18-20.12); oraz inne imprezy organizowane przez Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą. Termin realizacji zamówienia: 01 luty – 31 grudnia 2020 roku. Termin składania ofert: 06.02.2020 do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert: 06.02.2020 - godz. 12:00"

Wyżej wymienione postępowanie zakończono. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą warunki zamówienia, tj. ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu. 

Protokół z wyboru wykonawcy dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji Pliki do pobrania, pn. "Protokół z dn. 06.02.20 - Agregaty"


 

29.01.2020 - Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert na zadanie pn. Wynajem straganów – domków handlowych celem organizacji jarmarków miejskich w roku 2020 w Brzegu w terminach i ilościach: 

18-20.09.2020 – 10 szt. - Kresowy Jarmark Mariacki (lokalizacja: Rynek, Brzeg)

18-20.12.2020 – 15 szt. - Brzeski Jarmark Bożonarodzeniowy (lokalizacja: Rynek, Brzeg)

Termin realizacji zamówienia: 17.09.2020-20.12.2020
Termin składania ofert: 13.02.2020 do godz. 13:00
Termin otwarcia ofert: 13.02.2020 - godz. 14:00

SZCZEGÓŁY: Opis przedmiotu zamówienia i jego szczegóły dostępne są tutaj i w załączniku na dole strony, pn. "Zaproszenie 29.01.20 - Domki - Postęp. nr 2"


 

29.01.2020 - Informacja o zakończeniu postępowania. 

W środę (29.01.2020) zakończono postępowanie z dnia 13.01.2020, tj. "13.01.2020. Zaproszenie do składania ofert. Zamawiający Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert na zadanie pn. Wynajem straganów – domków handlowych celem organizacji jarmarków miejskich w roku 2020 w Brzegu w terminach i ilościach: 18-20.09.2020 – 10 szt. - Kresowy Jarmark Mariacki (lokalizacja: Rynek, Brzeg), 18-20.12.2020 – 15 szt. - Brzeski Jarmark Bożonarodzeniowy (lokalizacja: Rynek, Brzeg). Termin realizacji zamówienia: 17.09.2020-20.12.2020. Termin składania ofert: 29.01.2020 do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert: 29.01.2020 - godz. 12:00"

Nie wybrano oferty. Postępowanie unieważniono. 

Protokół z postępowania dostępny jest tutaj i na dole strony w sekcji "Pliki do pobrania" pod nazwą: "Protokół z dn. 29.01.20 - Domki - uniew. post."


 

29.01.2020 - Informacja o zakończeniu postępowania - protokół z wyboru wykonawcy

Brzeskie Centrum Kultury informuje, że zakończono postępowanie dotyczące zadania, pn. „Druk materiałów reklamowych w roku 2020”. Wybrano najkorzystniejszą ofertę. 

Protokół z wyboru wykonawcy dostępny jest tutaj i na dole strony w sekcji Pliki do pobrania, pn. "Protokół - druki reklamowe 2020"


 

28.01.2020 - Informacja o zakończeniu postępowania - protokół z wyboru wykonawcy. 

We wtorek (28.01.2020) zakończono postępowanie z dnia 14.01.2020, tj. "14.01.2020 Zaproszenie do składania ofert. Zamawiający Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert  na zadanie pn. „Obsługę i wyłączność prowadzenia strefy gastronomicznej w ramach imprezy masowej pn. „Dni Księstwa Brzeskiego 2020” w dniach 01-03.05.2020”. Termin realizacji zamówienia: 01.05.2020-03.05.2020. Termin składania ofert: 28.01.2020 do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert: 28.01.2020 - godz. 12:00". 

Wyżej wymienione postępowanie zakończono. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą warunki zamówienia, tj. ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu. 

Protokół z wyboru wykonawcy dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji Pliki do pobrania, pn. "Protokół z dn. 28.01.20 - Gastronomia DKB"


 

27.01.2020 - Informacja o zakończeniu postępowania - protokół z wyboru wykonawcy. 

W poniedziałek (27.01.2020) zakończono postępowanie z dnia 13.01.2020, tj. "13.01.2020 Zaproszenie do składania ofert. Zamawiający Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert  na zadanie pn. "Obsługa Wesołego Miasteczka – karuzeli w ramach imprezy pn. Dni Księstwa Brzeskiego 2020 w dniach 30.04-04.05.2020 roku w Brzegu" Termin realizacji zamówienia: 30.04.2020-04.05.2020. Termin składania ofert: 27.01.2020 do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert: 27.01.2020 - godz. 12:00". 

Wyżej wymienione postępowanie zakończono. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą warunki zamówienia, tj. ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu. 

Protokół z wyboru wykonawcy dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji Pliki do pobrania, pn. "Protokół z dn. 27.01.20 - Wes. Miast. Karuzela"


 

22.01.2020 Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert  na najem i obsługę agregatów prądotwórczych na organizowane imprezy w roku 2020. 

Opis przedmiotu zamówienia: 
Najem agregatów prądotwórczych na następujące imprezy:
- Dni Księstwa Brzeskiego – o mocy 80 KW i 175 KW, 3 dni (1-3.05);
- Noc Świętojańska –o mocy 120 KW, 2 dni (20-21.06);
- Kresowy Jarmark Mariacki – o mocy 100 KW, 3 dni (18-20.09);
- Iluminacja Brzegu – o mocy 100 KW, 1 dzień (5.12);
- Jarmark bożonarodzeniowy – o mocy 100 KW, 3 dni (18-20.12);
- oraz inne imprezy organizowane przez Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą. 

Termin realizacji zamówienia: 01 luty – 31 grudnia 2020 roku

Termin składania ofert: 06.02.2020 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 06.02.2020 - godz. 12:00

SZCZEGÓŁY: Opis przedmiotu zamówienia i jego szczegóły dostępne są tutaj i w załączniku na dole strony, pn. "Zaproszenie 22.01.20 - Agregaty 2020". 


 

14.01.2020 Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert  na zadanie pn. „Obsługę i wyłączność prowadzenia strefy gastronomicznej w ramach imprezy masowej pn. „Dni Księstwa Brzeskiego 2020” w dniach 01-03.05.2020”

Termin realizacji zamówienia: 01.05.2020-03.05.2020

Termin składania ofert: 28.01.2020 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 28.01.2020 - godz. 12:00

SZCZEGÓŁYOpis przedmiotu zamówienia i jego szczegóły dostępne są tutaj i w załączniku na dole strony, pn. "Zaproszenie 14.01.20 - Gastronomia DKB"


 

13.01.2020 Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert  na zadanie pn. "Obsługa Wesołego Miasteczka – karuzeli w ramach imprezy pn. Dni Księstwa Brzeskiego 2020 w dniach 30.04-04.05.2020 roku w Brzegu"

Termin realizacji zamówienia: 30.04.2020-04.05.2020

Termin składania ofert: 27.01.2020 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 27.01.2020 - godz. 12:00

SZCZEGÓŁYOpis przedmiotu zamówienia i jego szczegóły dostępne są tutaj i w załączniku na dole strony, pn. "Zaproszenie 13.01.20 - Wes. Miast. Karuzela". 


 

13.01.2020. Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert na zadanie pn. Wynajem straganów – domków handlowych celem organizacji jarmarków miejskich w roku 2020 w Brzegu w terminach i ilościach:

18-20.09.2020 – 10 szt. - Kresowy Jarmark Mariacki (lokalizacja: Rynek, Brzeg)

18-20.12.2020 – 15 szt. - Brzeski Jarmark Bożonarodzeniowy (lokalizacja: Rynek, Brzeg)

Termin realizacji zamówienia: 17.09.2020-20.12.2020

Termin składania ofert: 29.01.2020 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 29.01.2020 - godz. 12:00

SZCZEGÓŁYOpis przedmiotu zamówienia i jego szczegóły dostępne są tutaj i w załączniku na dole strony, pn. "Zaproszenie 13.01.20 - Domki". 


 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 11847

Utworzono dnia: 13.01.2020

Dokument wprowadził:
Administrator

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

03.06.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

03.06.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół z dn. 03.06.20 - Sprzątanie pomieszczeń BCK

03.06.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

18.05.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

18.05.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie 18.05.20 - Sprzątanie pomieszczeń BCK

18.05.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

18.05.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

18.05.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

18.05.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie 18.06.20 - Sprzątanie pomieszczeń BCK

18.05.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

31.03.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

31.03.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół z dn. 31.03.20 - Ochrona nieruchomości BCK

31.03.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

27.03.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

16.03.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

16.03.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie 16.03.20 - Ochrona nieruchomości BCK - 16.03.20

16.03.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

03.03.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

03.03.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół z dn. 25.02.20 - Ochrona DKB2020

03.03.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

03.03.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

24.02.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

24.02.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół z dn. 24.02.20 - Technika DKB2020

24.02.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

21.02.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

21.02.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

21.02.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2020

17.02.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

17.02.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie 17.02.20 - Ochrona DKB2020

17.02.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

13.02.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

13.02.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół z dn. 13.02.20 - Domki/Postępowanie nr 2

13.02.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

13.02.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

10.02.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

10.02.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie 10.02.20 - Technika DKB2020

10.02.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

06.02.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

06.02.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

06.02.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół z dn. 06.02.20 - Agregaty 2020

06.02.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

29.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

29.01.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie 29.01.20 - Domki - Postęp. nr 2

29.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

29.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

29.01.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół z dn. 29.01.20 - Domki - uniew. post.

29.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

29.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

29.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

29.01.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół z dn. 29.01.20 - druki reklamowe 2020

29.01.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół - druki reklamowe 2020

29.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

28.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

28.01.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół z dn. 28.01.20 - Gastronomia DKB

28.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

27.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

27.01.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół z dn. 27.01.20 - Wes. Miast. Karuzela

27.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

22.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

22.01.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie 22.01.20 - Agregaty 2020

22.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

14.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

14.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

14.01.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie 14.01.20 - Gastronomia DKB

14.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

13.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

13.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

13.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

13.01.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie 13.01.20 - Wes. Miast. Karuzela

13.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

13.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

13.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

13.01.2020, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie 13.01.20 - Domki

13.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

13.01.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020

13.01.2020, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2020