PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2019 DOSTĘPNY TUTAJ. 


INFORMACJE O AKTUALNYCH POSTĘPOWANIACH (chronologicznie): 


 

08.08.2019 - Zamawiający, tj. Brzeskie Centrum Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania, pn. "Instalacje wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych”

Aktualizacja z dn. 01.10.2019 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Aktualizacja z dn. 13.09.2019 - Informacja o wyborze oferty

Aktualizacja z dn. 11.09.2019 - Informacja o wykluczeniu wykonawcy, tj. MYCOMM sp. z o.o. z siedzibą 60-105 Poznań, ul. Kopanina 54/56.

Aktualizacja z dn. 23.08.2019 - Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja z dn. 20.08.2019 - odpowiedź z dn. 20.08.19 na zapytanie Wykonawcy 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY - nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego KF.341.8/08/2019. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

Data ogłoszenia: 08.08.2019.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu zawiera załącznik dostępny tutaj oraz na dole strony w sekcji "Załączniki", pn. "Instalacje wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych - 08.08.2019". 

Załącznik zawiera następujące elementy: Ogłoszenie o zamówieniu z nr 08082019, SIWZ, Załączniki do SIWZ o numerach od 1 do 12, Wzór oświadczenia gwarancyjnego - Zał. nr 1 do Umowy. 

 

 


 

30.07.2019 - Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Instalacje wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych” dot. budynku Brzeskiego Centrum Kultury

AKTUALIZACJA - 07.08.2019 - POSTĘPOWANIE ANULOWANE. SZCZEGÓŁY ZAWIERA ZAŁĄCZNIK DOSTĘPNY TUTAJ.

NOWY TERMIN I SZCZEGÓŁY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO OGŁOSZONE ZOSTANĄ W KOLEJNYM KOMUNIKACIE.

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

Załącznik nr 8 do SIWZ 

Załącznik nr 9 do SIWZ 

Załącznik nr 10 do SIWZ 

Załącznik nr 11 do SIWZ 

Załącznik nr 12 do SIWZ

 


12.06.2019 - Informacja o zakończeniu postępowania - protokół z wyboru wykonawcy.

W dniu 12.06.2019 zakończono postępowanie opublikowane dn. 30.05.2019 o treści: "Zaproszenie do składania ofert - Postępowanie nr 2 dot. zadania: Brzeskie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert, propozycji cenowych na zadanie, pn. "Wynajem straganów – domków handlowych celem organizacji jarmarków miejskich w roku 2019 w Brzegu w terminach i ilościach: 20-22.09.2019 – 15 szt. - Kresowy Jarmark Mariacki (lokalizacja: Rynek, Brzeg), 20-22.12.2019 – 15 szt. - Brzeski Jarmark Bożonarodzeniowy (lokalizacja: Rynek, Brzeg). Termin realizacji  zamówienia: 20.09.2019 – 22.12.2019. Termin złożenia propozycji cenowej: 12.06.2019 roku, godzina 11:00." 

Postępowanie zakończono. Wybrano najkorzystniejszą ofertę. 

Protokół z wyboru wykonawcy dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji Pliki do pobrania, pn. "Protokół - Post. 2 - JARMARKI BRZEG 2019".


 

30.05.2019Zaproszenie do składania ofert - Postępowanie nr 2 dot. zadania:

Brzeskie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert, propozycji cenowych na zadanie, pn. "Wynajem straganów – domków handlowych celem organizacji jarmarków miejskich w roku 2019 w Brzegu w terminach i ilościach: 20-22.09.2019 – 15 szt. - Kresowy Jarmark Mariacki (lokalizacja: Rynek, Brzeg), 20-22.12.2019 – 15 szt. - Brzeski Jarmark Bożonarodzeniowy (lokalizacja: Rynek, Brzeg).

Termin realizacji zamówienia:  20.09.2019 – 22.12.2019

Termin złożenia propozycji cenowej: 12.06.2019 roku, godzina 11:00

WIĘCEJ INFORMACJI I SZCZEGÓŁOWE DANE ZAWIERA ZAŁĄCZNIK PN. "Jarmarki Brzeg 2019 - Postępowanie nr 2 z dn. 30.05.2019" dostępny na dole strony i tutaj. Załącznik zawiera także wzór formularza oferty. 


 

29.05.2019 - Unieważnienie postępowania

Brzeskie Centrum Kultury informuje, że w dn. 29.05.2019 unieważnione zostało postępowanie opublikowane dn. 14.05.2019 o treści: "Zaproszenie do składania ofert: Brzeskie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert, propozycji cenowych na zadanie, pn. "Wynajem straganów – domków handlowych celem organizacji jarmarków miejskich w roku 2019 w Brzegu w terminach i ilościach: 20-22.09.2019 – 15 szt. - Kresowy Jarmark Mariacki (lokalizacja: Rynek, Brzeg), 20-22.12.2019 – 15 szt. - Brzeski Jarmark Bożonarodzeniowy (lokalizacja: Rynek, Brzeg). Aktualizacja z dnia 15.05.2019 - Uwaga! W dniu 15.05.2019 zmianie uległ termin realizacji Kresowego Jarmarku Mariackiego z 27-29.09.2019 na 20-22.09.2019. Zmiany naniesiono w załączniku do zaproszenia do składania ofert. Zaktualizowany załącznik zawierający wszelkie informacje i szczegółowe dane pobrać można tutaj oraz jest dostępny na dole strony, pn. "Jarmarki Brzeg 2019 - aktualizacja z dn. 15.05.2019". Załącznik zawiera także wzór formularza oferty. Oprócz daty realizacji inne zapisy i szczegóły pozostały bez zmian. Załącznik opublikowany w dn. 14.05.2019 traci moc. Termin realizacji zamówienia:  20.09.2019 – 22.12.2019. Termin złożenia propozycji cenowej: 29.05.2019 roku, godzina 12.00." 

Nie wybrano wykonawcy. Postępowanie unieważniono. 

Protokół postępowania - unieważnienie dostępne jest tutaj oraz w sekcji do pobrania na dole strony, pn. "Unieważnienie Jarmarki Brzeg 2019"


 

23.05.2019 - Informacja o zakończeniu postępowania - protokół z wyboru wykonawcy.

W dniu 23.05.2019 zakończono postępowanie opublikowane dn. 14.05.2019 o treści: "Zaproszenie do składania ofert: Zamawiający Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert  na ochronę fizyczną  osób i mienia poprzez dozór fizyczny w trakcie imprez niemasowych realizowanych podczas „Jarmarków” oraz „Nocy Świętojańskiej” w 2019 roku. Termin realizacji zamówienia: 2019, Termin złożenia propozycji cenowej: 23.05.2019 r. do godziny 11.00" 

Postępowanie zakończono. Wybrano najkorzystniejszą ofertę. 

Protokół z wyboru wykonawcy dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji Pliki do pobrania, pn. "Protokół - Ochrona Jarmarki i Noc Świętojańska 2019".


 

14.05.2019 - Zaproszenie do składania ofert:

Zamawiający Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert  na ochronę fizyczną  osób i mienia poprzez dozór fizyczny w trakcie imprez niemasowych realizowanych podczas „Jarmarków” oraz „Nocy Świętojańskiej” w 2019 roku.

Termin realizacji zamówienia: 2019
Termin złożenia propozycji cenowej:
23.05.2019 r. do godziny 11.00 

Aktualizacja z dnia 15.05.2019 - Uwaga! W dniu 15.05.2019 zmianie uległ termin realizacji Kresowego Jarmarku Mariackiego z 27-29.09.2019 na 20-22.09.2019. Zmiany naniesiono w załączniku do zaproszenia do składania ofert. Zaktualizowany załącznik zawierający wszelkie informacje i szczegółowe dane pobrać można tutaj oraz jest dostępny na dole strony, pn. "Ochrona Jarmarki i Noc Świętojańska 2019 - aktualizacja z dn. 15.05.2019". Załącznik zawiera także wzór formularza oferty.

Oprócz daty realizacji inne zapisy i szczegóły pozostały bez zmian. Załącznik opublikowany w dn. 14.05.2019 traci moc. 


 

14.05.2019 - Zaproszenie do składania ofert :

Brzeskie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert, propozycji cenowych na zadanie, pn. "Wynajem straganów – domków handlowych celem organizacji jarmarków miejskich w roku 2019 w Brzegu w terminach i ilościach: 20-22.09.2019 – 15 szt. - Kresowy Jarmark Mariacki (lokalizacja: Rynek, Brzeg), 20-22.12.2019 – 15 szt. - Brzeski Jarmark Bożonarodzeniowy (lokalizacja: Rynek, Brzeg). 

Aktualizacja z dnia 15.05.2019 - Uwaga! W dniu 15.05.2019 zmianie uległ termin realizacji Kresowego Jarmarku Mariackiego z 27-29.09.2019 na 20-22.09.2019. Zmiany naniesiono w załączniku do zaproszenia do składania ofert. Zaktualizowany załącznik zawierający wszelkie informacje i szczegółowe dane pobrać można tutaj oraz jest dostępny na dole strony, pn. "Jarmarki Brzeg 2019 - aktualizacja z dn. 15.05.2019". Załącznik zawiera także wzór formularza oferty.

Oprócz daty realizacji inne zapisy i szczegóły pozostały bez zmian. Załącznik opublikowany w dn. 14.05.2019 traci moc

Termin realizacji zamówienia:  20.09.2019 – 22.12.2019

Termin złożenia propozycji cenowej: 29.05.2019 roku, godzina 12.00

 


 

 

27.02.2019 - Informacja o zakończeniu postępowania. Protokół z wyboru wykonawcy.

W dniu 27.02.2019 zakończono postępowanie opublikowane dn. 20.02.2019 o treści: "Zaproszenie do składania ofert: Zamawiający, tj. Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert na zadanie pn. obsługa techniczna (oświetlenie, nagłośnienie, scena, ekrany LED) w ramach imprezy pn. „Dni Księstwa Brzeskiego 2019”. Postępowanie nr 2: Termin realizacji zamówienia: 01-02.05.2019. Termin złożenia propozycji cenowej: 27.02.2019 godzina 12.00." 

Postępowanie zakończono. Wybrano najkorzystniejszą ofertę. 

Protokół z wyboru wykonawcy dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji Pliki do pobrania, pn. "Protokół nr 2 - Technika DKB 2019".


 

26.02.2019 - Informacja o zakończeniu postępowania. Protokół z wyboru wykonawcy. 

W dniu 26.02.2019 zakończono postępowanie opublikowane dn. 08.02.2019 o treści: "Zaproszenie do składania ofert: Brzeskie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na najem i obsługę agregatów prądotwórczych na imprezy organizowane w 2019 roku. Termin realizacji zamówienia: 01.05-22.12.2019. Termin złożenia propozycji cenowej: 26.02.2019 godzina 11:00"

Postępowanie zakończono. Wybrano najkorzystniejszą ofertę. 

Protokół z wyboru wykonawcy dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji Pliki do pobrania, pn. "Protokół - Agregaty 2019".


 

20.02.2019 - Zaproszenie do składania ofert 

Zamawiający, tj. Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert
na zadanie pn. obsługa techniczna (oświetlenie, nagłośnienie, scena, ekrany LED) w ramach imprezy pn. „Dni Księstwa Brzeskiego 2019”. 

Postępowanie nr 2: 

Termin realizacji zamówienia: 01-02.05.2019. 

Termin złożenia propozycji cenowej: 27.02.2019 godzina 12.00. 

WIĘCEJ INFORMACJI I SZCZEGÓŁOWE DANE ZAWIERA ZAŁĄCZNIK PN. "Zapr. do złoż. oferty nr 2 - TECHNIKA DKB 2019" dostępny na dole strony i tutaj. Załącznik zawiera także wzór formularza oferty. 


 

20.02.2019 - Informacja o zakończeniu postępowania. Protokół z wyboru wykonawcy

W dniu 20.02.2019 zakończono postępowanie opublikowane dn. 05.02.2019 o treści: "Zaproszenie do składania ofert - Brzeskie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na ochronę imprezy masowej, pn. "Dni Księstwa Brzeskiego 2019". Termin realizacji zamówienia: 29.04-03.05.2019. Termin złożenia propozycji cenowej: 20.02.2019 godzina 11:00". 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę. 

Protokół z wyboru wykonawcy dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji Pliki do pobrania, pn. "Protokół - Ochrona DKB 2019".


19.02.2019 - Unieważnienie postępowania

Brzeskie Centrum Kultury informuje, że w dniu 19.02.2019 zostało unieważnione postępowanie opublikowane w dn. 04.02.2019 o treści: "Zamawiający, tj. Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert na zadanie pn. obsługa techniczna (oświetlenie, nagłośnienie, scena, ekrany LED) w ramach imprezy pn. „Dni Księstwa Brzeskiego 2019”. Termin realizacji zamówienia: 01-02.05.2019. Termin złożenia propozycji cenowej: 19.02.2019 godzina 12.00." 

Nie wybrano wykonawcy. Postępowanie unieważnione. 

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA - UNIEWAŻNIENIE dostępne jest tutaj oraz na dole strony w sekcji załączniki do pobrania, pn. "Unieważnienie nr 1 - Technika DKB 2019".


 

14.02.2019 - Przetarg nieograniczony na zadanie, pn. "Budowa rozdzielni głównej oraz instalacji niskoprądowej budynku Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu".

Aktualizacja z dn. 19.03.2019 - Informacja o wyborze oferty

Aktualizacja z dn. 01.03.2019 - Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja z dn. 22.02.2019 - Odpowiedź z dnia 22.02.2019r. na zapytanie Wykonawcy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

SIWZ 

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz OFERTA

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz osób

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy 

Wzór oświadczenia gwarancyjnego - Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 9 do SIWZ - Tabela elementów

Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiary robót

Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 12 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót


 

08.02.2019 - Zaproszenie do składania ofert

Brzeskie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na najem i obsługę agregatów prądotwórczych na imprezy organizowane w 2019 roku.  

Termin realizacji zamówienia: 01.05-22.12.2019. 

Termin złożenia propozycji cenowej: 26.02.2019 godzina 11:00

WIĘCEJ INFORMACJI I SZCZEGÓŁOWE DANE ZAWIERA ZAŁĄCZNIK PN. "Zaproszenie do złożenia oferty - AGREGATY Brzeg 2019" dostępny na dole strony i tutaj. Załącznik zawiera także wzór formularza oferty


 

05.02.2019 - Zaproszenie do składania ofert

Brzeskie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na ochronę imprezy masowej, pn. "Dni Księstwa Brzeskiego 2019". 

Termin realizacji zamówienia: 29.04-03.05.2019. 

Termin złożenia propozycji cenowej: 20.02.2019 godzina 11:00

WIĘCEJ INFORMACJI I SZCZEGÓŁOWE DANE ZAWIERA ZAŁĄCZNIK PN. "Zaproszenie do złożenia oferty - OCHRONA DKB Brzeg 2019" dostępny na dole strony i tutaj. Załącznik zawiera także wzór formularza oferty


 

05.02.2019 - Informacja o zakończeniu postępowania. Protokół z wyboru wykonawcy. 

Dnia 05.02.19 zakończono postępowanie opublikowane dn. 09.01.19, o treści: "Brzeskie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na zadanie, pn. "Obsługa i wyłączność prowadzenia strefy gastronomicznej w ramach imprezy masowej, pn. "Dni Księstwa Brzeskiego 2019" w dniach 01-02.05.2019". Termin realizacji zamówienia: 01-02.05.2019. Termin złożenia propozycji cenowej: 05.02.2019 godzina 11.00. 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę. 

Protokół z wyboru wykonawcy dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji Pliki do pobrania, pn. "Protokół z wyboru wykonawcy - Wyłączność gastronomia DKB 2019". 


 

04.02.2019 - Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający, tj. Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert
na zadanie pn. obsługa techniczna (oświetlenie, nagłośnienie, scena, ekrany LED) w ramach imprezy pn. „Dni Księstwa Brzeskiego 2019”

Termin realizacji zamówienia: 01-02.05.2019. 

Termin złożenia propozycji cenowej: 19.02.2019 godzina 12.00. 

WIĘCEJ INFORMACJI I SZCZEGÓŁOWE DANE ZAWIERA ZAŁĄCZNIK PN. "Zaproszenie do złożenia oferty - TECHNIKA DKB 2019" dostępny na dole strony i tutaj. Załącznik zawiera także wzór formularza oferty. 


 

04.02.2019 - Informacja o zakończeniu postępowania. Protokół z wyboru wykonawcy. 

Dnia 04.02.18 zakończono postępowanie opublikowane dn. 09.02.19, pn.: "Zaproszenie do składania ofert - Brzeskie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na zadanie, pn. "Obsługa Wesołego Miasteczka - karuzeli w ramach imprezy pn. "Dni Księstwa Brzeskiego 2019" w dniach 30.04-03.05.2019 roku  w Brzegu. Termin realizacji zamówienia: 30.04-03.05.2019. Termin złożenia propozycji cenowej: 04.02.2019 godzina 12.00.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Protokół z wyboru wykonawcy dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji załączniki do pobrania, pn.: "Protokół z wyboru wykonawcy - Wesołe Miasteczko DKB 2019".


09.01.2019 - Zaproszenie do składania ofert

Brzeskie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na zadanie, pn. "Obsługa Wesołego Miasteczka - karuzeli w ramach imprezy pn. "Dni Księstwa Brzeskiego 2019" w dniach 30.04-03.05.2019 roku  w Brzegu

Termin realizacji zamówienia: 30.04-03.05.2019
Termin złożenia propozycji cenowej: 04.02.2019 godzina 12.00

WIĘCEJ INFORMACJI I SZCZEGÓŁOWE DANE ZAWIERA ZAŁĄCZNIK PN. "Zaproszenie do złożenia oferty - Wesołe Miasteczko DKB Brzeg 2019" dostępny na dole strony i tutaj. Załącznik zawiera także wzór formularza oferty


09.01.2019 - Zaproszenie do składania ofert

Brzeskie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na zadanie, pn. "Obsługę i wyłączność prowadzenia strefy gastronomicznej w ramach imprezy masowej, pn. "Dni Księstwa Brzeskiego 2019" w dniach 01-02.05.2019"

Termin realizacji zamówienia: 01-02.05.2019
Termin złożenia propozycji cenowej: 05.02.2019 godzina 11.00

WIĘCEJ INFORMACJI I SZCZEGÓŁOWE DANE ZAWIERA ZAŁĄCZNIK PN. "Zaproszenie do złożenia oferty - Gastronomia DKB Brzeg 2019" dostępny na dole strony i tutaj. Załącznik zawiera także wzór formularza oferty. 


 


Załączniki:

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 22963

Utworzono dnia: 09.01.2019

Dokument wprowadził:
Administrator

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

01.10.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

01.10.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika 01.10.19 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

01.10.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

13.09.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

13.09.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika 13.09.2019 - Informacja o wyborze oferty

13.09.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

11.09.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

11.09.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

11.09.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

11.09.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Aktualizacja z dn. 11.09.2019 - Informacja o wykluczeniu wykonawcy, tj. MYCOMM sp. z o.o.

11.09.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

23.08.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

23.08.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika 23.08.2019 - Informacja z otwarcia ofert

23.08.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

20.08.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

20.08.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

20.08.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

20.08.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Odpowiedź z dn. 20.08.19 na zapytanie Wykonawcy

20.08.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

14.08.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

08.08.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

08.08.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Instalacje wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych - 08.08.2019

08.08.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

08.08.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

07.08.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

07.08.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Postępowanie przetargowe - unieważnienie 07.08.2019

07.08.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

07.08.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

30.07.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

30.07.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

30.07.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zał. 11 do SIWZ

30.07.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

30.07.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zał. 12 do SIWZ

30.07.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zał. 10 do SIWZ

30.07.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zał. 9 do SIWZ

30.07.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zał. 8 do SIWZ

30.07.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zał. 7 do SIWZ

30.07.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zał. 6 do SIWZ

30.07.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zał. 5 do SIWZ

30.07.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zał. 4 do SIWZ

30.07.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zał. 3 do SIWZ

30.07.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zał. 2 do SIWZ

30.07.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zał. 1 do SIWZ

30.07.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

30.07.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika SIWZ

30.07.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

30.07.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

12.06.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

12.06.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

12.06.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół - Post. 2 - JARMARKI BRZEG 2019

12.06.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

30.05.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

30.05.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

30.05.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Jarmarki Brzeg 2019 - Postępowanie nr 2 z dn. 30.05.19

29.05.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

29.05.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Unieważnienie Jarmarki Brzeg 2019

29.05.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

23.05.2019, BCK Brzeg:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

23.05.2019, BCK Brzeg:

Dodanie załącznika Protokół - Ochrona Jarmarki i Noc Świętojańska2019

23.05.2019, BCK Brzeg:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

23.05.2019, BCK Brzeg:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

23.05.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

23.05.2019, BCK Brzeg:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

23.05.2019, BCK Brzeg:

Dodanie załącznika Protokół - Ochrona Jarmarki i Noc Świętojańska 2019

23.05.2019, BCK Brzeg:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

15.05.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

15.05.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

15.05.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Jarmarki Brzeg 2019 - aktualizacja z dn. 15.05.2019

15.05.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Ochrona Jarmarki i Noc Świętojańska 2019 - aktualizacja z dn. 15.05.2019

15.05.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

15.05.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

14.05.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

14.05.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

14.05.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Jarmarki Brzeg 2019

14.05.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Ochrona Jarmarki i Noc Świętojańska 2019

14.05.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

14.05.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

19.03.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

19.03.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

19.03.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Aktualizacja z dn. 19.03.2019 - Informacja o wyborze oferty

01.03.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

01.03.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika 01.03.2019 - Informacja z otwarcia ofert

01.03.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

27.02.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

27.02.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

27.02.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół nr 2 - Technika DKB 2019

27.02.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

26.02.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

26.02.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół - Agregaty 2019

26.02.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

26.02.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

22.02.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

22.02.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Odpowiedź z dnia 22.02.2019r. na zapytanie Wykonawcy

22.02.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

20.02.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

20.02.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zapr. do złoż. oferty nr 2 - TECHNIKA DKB 2019

20.02.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

20.02.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

20.02.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół - Ochrona DKB 2019

20.02.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

20.02.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

19.02.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

19.02.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Unieważnienie nr 1 - Technika DKB 2019

19.02.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

19.02.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

14.02.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

14.02.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

14.02.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 12 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

14.02.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa

14.02.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiary robót

14.02.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 9 do SIWZ - Tabela elementów

14.02.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór oświadczenia gwarancyjnego - Załącznik nr 1 do umowy

14.02.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy

14.02.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 7 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

14.02.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

14.02.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych

14.02.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz osób

14.02.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu

14.02.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianu warunków udziału w postępowaniu

14.02.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz OFERTA

14.02.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika SIWZ

14.02.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

14.02.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

08.02.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

08.02.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie do złożenia oferty - AGREGATY Brzeg 2019

08.02.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

08.02.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

05.02.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

05.02.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie do złożenia oferty - OCHRONA DKB Brzeg 2019

05.02.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

05.02.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

05.02.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

05.02.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

05.02.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół z wyboru wykonawcy - Wyłączność gastronomia DKB 2019

05.02.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

04.02.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

04.02.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie do złożenia oferty - TECHNIKA DKB 2019

04.02.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

04.02.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

04.02.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół z wyboru wykonawcy - Wesołe Miasteczko DKB 2019

04.02.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

01.02.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

01.02.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2019

01.02.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

09.01.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

09.01.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

09.01.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie do złożenia oferty - Gastronomia DKB Brzeg 2019

09.01.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie do złożenia oferty - Wesołe Miasteczko DKB Brzeg 2019

09.01.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

09.01.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

09.01.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

09.01.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019

09.01.2019, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2019