Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2017


7. 05.12.2017 - Zaproszenie do złożenia oferty:

[AKTUALIZACJA 27.12.2018] - PROTOKÓŁ z wyboru wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, dotyczący zaproszenia do złożenia oferty - jak poniżej. Protokół dostępny tutaj i na dole strony w sekcji pliki do pobrania, pn. "Protokół inwestor zastępczy 2017". 

Brzeskie Centrum Kultury zaprasza do złożenia oferty na zadanie, pn.: pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji pn.: "Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem Sceny Kameralnej BCK" realizowanej w ramach projektu RPO.10.02.00-16-0009/17.

Termin składania ofert w formie pisemnej upływa dnia 27.12.2017 o godz. 11:00 w sekretariacie Brzeskiego Centrum Kultury, ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie z nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą przedmiotu zamówienia.

Załączniki, informacje:

Pełna treść zaproszenia do złożenia oferty dostępna jest tutaj oraz na dole strony w sekcji pliki do pobrania pod nazwą: 7. 05.12.17 - Zapytanie ofertowe sala BCK.

Formularz ofertowy dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji pliki do pobrania pod nazwą: 7. 05.12.17 - Zał. 1 Formularz Ofertowy wraz z załącznikami.

Opis Przedmiotu Zamówienia wraz ze szczegółowymi obowiązkami Inwestora Zastępczego dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji pliki do pobrania pod nazwą: 7. 05.12.17 - Zał. 2 Opis Przedmiotu Zamówienia Sala_BCK wraz ze szczegółowymi obowiązkami Inwestora Zastępczego.


6. 15.02.2017 - Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Brzeskie Centrum Kultury zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie:

„Obsługa techniczna (oświetlenie, nagłośnienie, scena, ekrany LED) w ramach imprezy, pn. Dni Księstwa Brzeskiego 2017 w dn. 01-02.05.2017 (amfiteatr miejski w Brzegu)”

Termin realizacji zamówienia: 01-02.05.2017

Termin złożenia oferty: do 03.03.2017

WIĘCEJ INFORMACJI I SZCZEGÓŁOWE DANE ZAWIERA ZAŁĄCZNIK, pn. "Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej technika sceniczna DKB 2017" dostępny na dole strony i tutaj

Nabór propozycji cenowych zakończony.

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji "Załączniki" pod nazwą: "Protokół postępowania - technika sceniczna DKB 2017". Protokół zawiera informację, która propozycja cenowa została wybrana jako najkorzystniejsza. 


5. 30.01.2017 - Zaproszenie do składania ofert na ochronę imprezy masowej

Brzeskie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert, propozycji cenowej zamówienia obejmującego ochronę imprezy masowej, pn. „Dni Księstwa Brzeskiego 2017” w dn. 01-02.05.2017 w Brzegu

Termin realizacji zamówienia: 30.04-03.05.2017
Termin złożenia propozycji cenowej: 24.02.2017 godzina 10.00

WIĘCEJ INFORMACJI I SZCZEGÓŁOWE DANE ZAWIERA ZAŁĄCZNIK, PN. "ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA PROPOZYCJI CENOWEJ OCHRONA DKB 2017" dostępny na dole strony i tutaj. 

Nabór propozycji cenowych zakończony.

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji "Załączniki" pod nazwą: "Protokół postępowania - ochrona DKB 2017". Protokół zawiera informację, która propozycja cenowa została wybrana jako najkorzystniejsza. 


4. 30.01.2017 - Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Brzeskie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert, propozycji cenowych na ochronę fizyczną mienia, pn. „Jarmarki 2017 w Brzegu”.

Termin realizacji zamówienia: 2017
Termin złożenia propozycji cenowej: 24.02.2017 godzina 12.00

WIĘCEJ INFORMACJI I SZCZEGÓŁOWE DANE ZAWIERA ZAŁĄCZNIK PN. "Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Ochrona Jarmarki 2017" dostępny na dole strony i tutaj.

Nabór propozycji cenowych zakończony.

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA dostępny jest tutaj oraz oraz na dole strony w sekcji "Załączniki" pod nazwą: "Protokół postępowania - ochrona Jarmarki 2017". Protokół zawiera informację, która propozycja cenowa została wybrana jako najkorzystniejsza. 


3. 25.01.2017 - Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Brzeskie Centrum Kultury (Zwane dalej jako BCK lub Zamawiający) zaprasza do
przedstawienia propozycji cenowej wykonania zamówienia obejmującego:
„Obsługę i wyłączność prowadzenia strefy gastronomicznej w ramach imprezy masowej pn. „Dni Księstwa Brzeskiego 2017” w dniach 01-02.05.2017”

Termin realizacji zamówienia: 01-02.05.2017
Termin złożenia oferty: do 27.02.2017

WIĘCEJ INFORMACJI ZAWIERA ZAŁĄCZNIK PN. "Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - Gastronomia" dostępny na dole strony i tutaj. 

Nabór propozycji cenowych zakończony.

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji "Załączniki" pod nazwą: "Protokół postępowania - strefa gastronomiczna DKB 2017". Protokół zawiera informację, która propozycja cenowa została wybrana jako najkorzystniejsza. 


2. 25.01.2017 - Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Brzeskie Centrum Kultury (zwane dalej jako BCK lub Zamawiający) zaprasza do przedstawienia propozycji cenowej wykonania zamówienia obejmującego: Zaproszenie do składania ofert na obsługę Wesołego Miasteczka – karuzeli w ramach imprezy pn. Dni Księstwa Brzeskiego 2017” w dniach 29.04-03.05.2017 roku w Brzegu

Termin realizacji zamówienia: 29.04.-03.05.2017
Termin złożenia oferty: do 23.02.2017

WIĘCEJ INFORMACJI ZAWIERA ZAŁĄCZNIK PN. "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ WESOŁE MIASTECZKO" dostępny na dole strony i tutaj.

 

Nabór propozycji cenowych zakończony.

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji "Załączniki" pod nazwą: "Protokół postępowania - wesołe miasteczko DKB 2017". Protokół zawiera informację, która propozycja cenowa została wybrana jako najkorzystniejsza. 


1. 25.01.2017 - Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Brzeskie Centrum Kultury zaprasza do przedstawienia propozycji cenowej wykonania
zamówienia obejmującego:
"Wynajem straganów – domków handlowych celem organizacji jarmarków miejskich w roku 2017 w Brzegu w terminach i ilościach:
1. 07-12.04.2017 – 10 szt. - Brzeski Jarmark Wielkanocny (lokalizacja: Pl. Polonii
Amerykańskiej, Brzeg),
2. 21-24.09.2017 – 10 szt. - Kresowy Jarmark Mariacki (lokalizacja: Pl. Polonii Amerykańskiej, Brzeg), 
3. 15-23.12.2017 – 20 szt. - Brzeski Jarmark Bożonarodzeniowy (lokalizacja: Pl. Polonii Amerykańskiej, ul. Długa, Brzeg)"

Termin realizacji zamówienia: 2017
Termin złożenia oferty: do 22.02.2017

WIĘCEJ INFORMACJI ZAWIERA ZAŁĄCZNIK PN. "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ JARMARKI" dostępny na dole strony i tutaj. 

Nabór propozycji cenowych zakończony.

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji "Załączniki" pod nazwą: "Protokół postępowania - Najem Domków Handlowych - Jarmarki 2017". Protokół zawiera informację, która propozycja cenowa została wybrana jako najkorzystniejsza. 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 7870

Utworzono dnia: 25.01.2017

Dokument wprowadził:
Łukasz Michalak

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

11.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2017

11.01.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół inwestor zastępczy 2017

27.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2017

27.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2017

27.12.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół inwestor zastępczy 2017

05.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2017

05.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2017

05.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2017

05.12.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika 7. 05.12.17 - Zał. 2 Opis Przedmiotu Zamówienia Sala_BCK wraz ze szczegółowymi obowiązkami Inwestora Zastępczego.

05.12.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika 7. 05.12.17 - Zał. 1 Formularz Ofertowy wraz z załącznikami.

05.12.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika 7. 05.12.17 - Zapytanie ofertowe sala BCK.

05.12.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2017

09.03.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2017

09.03.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół postępowania - wesołe miasteczko DKB 2017

09.03.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2017

09.03.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2017

09.03.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół postępowania - technika sceniczna DKB 2017

08.03.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2017

08.03.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2017

08.03.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2017

08.03.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół postępowania - Ochrona Jarmarki 2017

08.03.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół postępowania - technika sceniczna DKB 2017

08.03.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół postępowania - ochrona DKB 2017

08.03.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół postępowania - Ochrona Jarmarki 2017

08.03.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2017

08.03.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół postępowania - strefa gastronomiczna DKB 2017

08.03.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2017

08.03.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół postępowania Najem Domków Handlowych - Jarmarki 2017

02.03.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2017

15.02.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2017

15.02.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2017

15.02.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej technika sceniczna DKB 2017

15.02.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2017

06.02.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2017

06.02.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2017

06.02.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Ochrona Jarmarki 2017

06.02.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA PROPOZYCJI CENOWEJ OCHRONA DKB 2017

30.01.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2017

30.01.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2017

30.01.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA PROPOZYCJI CENOWEJ OCHRONA DKB 2017

30.01.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2017

30.01.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2017

30.01.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Ochrona Jarmarki 2017

30.01.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2017

25.01.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2017

25.01.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ JARMARKI

25.01.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2017

25.01.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2017

25.01.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Wesołe Miasteczko

25.01.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2017

25.01.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2017

25.01.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Gastronomia

25.01.2017, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - Gastronomia

25.01.2017, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2017