PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2018 DOSTĘPNY TUTAJ. 


INFORMACJE O AKTUALNYCH POSTĘPOWANIACH (chronologicznie): 


06.04.2018 - Przetarg nieograniczony - Przebudowa sali widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem Sceny Kameralnej BCK. 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 06.06.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 18.05.2018

Data ogłoszenia: 06.04.2018

Aktualizacja z dn. 10.05.2018: 

Odpowiedzi na zapytania z dn. 10.05.2018

Zaktualizowany wzór umowy

AKTUALIZACJA Z DN. 19.04.2018 UWAGA! ZMIENIONO TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 18.05.2018 DO GODZ. 9:30

Aktualizacja z dn. 19.04.2018:

Odpowiedzi na zapytania z dn. 19.04.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 19.04.2018

SIWZ zmienione dn. 19.04.2018

 

OGŁOSZENIE - dostępne tutaj

SIWZ - dostępne tutaj

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz OFERTA

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu 

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz osób 

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 7 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy na roboty budowlane 

Załącznik nr 1 do umowy - Wzór oświadczenia gwarancyjnego 

Załącznik nr 9 do SIWZ - Tabela elementów 

Dokumentacja przetargowa do pobrania tutaj. 

 


12.03.2018 - Informacja o zakończeniu postępowania. Protokół z wyboru wykonawcy. 

W dniu 09.03.2018 zakończono postępowanie ogłoszone dn. 27.02.2018, pn. "Zamawiający, tj. Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert na zadanie pn. obsługa techniczna (oświetlenie, nagłośnienie, scena, ekrany LED) w ramach imprezy pn. „Dni Księstwa Brzeskiego 2018”. Termin realizacji zamówienia: 01-02.05.2018. Termin złożenia propozycji cenowej: 09.03.2018 godzina 11.00."

Wybrano najkorzystniejszą ofertę. 

Protokół z wyboru wykonawcy dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji Pliki do pobrania, pn. "Protokół z wyboru wykonawcy - Technika DKB 2018".


 

27.02.2018 - Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający, tj. Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zaprasza do składania ofert
na zadanie pn. obsługa techniczna (oświetlenie, nagłośnienie, scena, ekrany LED) w ramach imprezy pn. „Dni Księstwa Brzeskiego 2018”

Termin realizacji zamówienia: 01-02.05.2018. 

Termin złożenia propozycji cenowej: 09.03.2018 godzina 11.00. 

WIĘCEJ INFORMACJI I SZCZEGÓŁOWE DANE ZAWIERA ZAŁĄCZNIK PN. "Zaproszenie do złożenia oferty - TECHNIKA DKB 2018" dostępny na dole strony i tutaj. Załącznik zawiera także wzór formularza oferty. 


26.02.2018  Informacja o zakończeniu postępowania. Protokół z wyboru wykonawcy. 

W dniu 26.02.2018 zakończono postępowanie opublikowane dn. 19.02.2018 o treści: "Zaproszenie do składania ofert - Postępowanie nr 3 dot. Wynajmu straganów - domków handlowych celem organizacji jarmarków miejskich w roku 2018 o treści: Brzeskie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert, propozycji cenowych na zadanie, pn. "Wynajem straganów - domków handlowych celem organizacji jarmarków miejskich w roku 2018 w Brzegu w terminach i ilościach: - 23-25.09.2018 - 10 szt. - Brzeski Jarmark Wielkanocny (lokalizacja: Pl. Polonii Amerykańskiej, Brzeg), - 21-23.03.2018 - 10 szt. - Kresowy Jarmark Mariacki (lokalizacja: Pl. Polonii Amerykańskiej, Brzeg), - 21-23.12.2018 - 10 szt. - Brzeski Jarmark Bożonarodzeniowy (lokalizacja: Pl. Polonii Amerykańskiej, Brzeg)". Termin realizacji zamówienia: 23.03-23.12.2018. Termin złożenia propozycji cenowej: 26.02.2018 godzina 11.00." 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę. 

Protokół z wyboru wykonawcy dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji Pliki do pobrania, pn. "Protokół z wyboru wykonawcy - Domki Jarmarki 2018".


19.02.2018 - Zaproszenie do składania ofert - Postępowanie nr 3 dot. Wynajmu straganów - domków handlowych celem organizacji jarmarków miejskich w roku 2018 o treści: 

Brzeskie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert, propozycji cenowych na zadanie, pn. "Wynajem straganów - domków handlowych celem organizacji jarmarków miejskich w roku 2018 w Brzegu w terminach i ilościach:

- 23-25.09.2018 - 10 szt. - Brzeski Jarmark Wielkanocny (lokalizacja: Pl. Polonii Amerykańskiej, Brzeg),

- 21-23.03.2018 - 10 szt. - Kresowy Jarmark Mariacki (lokalizacja: Pl. Polonii Amerykańskiej, Brzeg),

- 21-23.12.2018 - 10 szt. - Brzeski Jarmark Bożonarodzeniowy (lokalizacja: Pl. Polonii Amerykańskiej, Brzeg)". 

Termin realizacji zamówienia: 23.03-23.12.2018. 

Termin złożenia propozycji cenowej: 26.02.2018 godzina 11.00. 

WIĘCEJ INFORMACJI I SZCZEGÓŁOWE DANE ZAWIERA ZAŁĄCZNIK PN. "Zaproszenie do złożenia oferty - Jarmarki Brzeg 2018 - postępowanie nr 3" dostępny na dole strony i tutaj. Załącznik zawiera także wzór formularza oferty. 


19.02.2018 - Unieważnienie postępowania

Brzeskie Centrum Kultury informuje, że w dniu 16.02.2018 zostało unieważnione postępowanie opublikowane w dn. 02.02.2018 o treści: Zaproszenie do składania ofert - Postępowanie nr 2 dot. Wynajmu straganów - domków handlowych celem organizacji jarmarków miejskich w roku 2018 o treści: Brzeskie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert, propozycji cenowych na zadanie, pn. "Wynajem straganów - domków handlowych celem organizacji jarmarków miejskich w roku 2018 w Brzegu w terminach i ilościach: - 23-25.09.2018 - 10 szt. - Brzeski Jarmark Wielkanocny (lokalizacja: Pl. Polonii Amerykańskiej, Brzeg), - 21-23.03.2018 - 10 szt. - Kresowy Jarmark Mariacki (lokalizacja: Pl. Polonii Amerykańskiej, Brzeg), - 21-23.12.2018 - 15 szt. - Brzeski Jarmark Bożonarodzeniowy (lokalizacja: Pl. Polonii Amerykańskiej, Brzeg)". Termin realizacji zamówienia: 23.03-23.12.2018. Termin złożenia propozycji cenowej: 16.02.2018 godzina 11.00. 

Nie wybrano wykonawcy. Postępowanie unieważnione. 

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA - UNIEWAŻNIENIE dostępne jest tutaj oraz na dole strony w sekcji załączniki do pobrania, pn. "Unieważnienie nr 2 - zaproszenie Domki Handlowe".


14.02.2018 - Informacja o zakończeniu postępowania. Protokół z wyboru wykonawcy. 

W dniu 14.02.2018 zakończono postępowanie opublikowane dn. 23.01.2018 o treści: "Zaproszenie do składania ofert - Brzeskie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na ochronę imprezy masowej, pn. "Dni Księstwa Brzeskiego 2018". Termin realizacji zamówienia: 30.04-03.05.2018. Termin złożenia propozycji cenowej: 14.02.2018 godzina 11:00". 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę. 

Protokół z wyboru wykonawcy dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji Pliki do pobrania, pn. "Protokół z wyboru wykonawcy - Ochrona imprezy masowej - DKB 2018".


07.02.2018 - Informacja o zakończeniu postępowania. Protokół z wyboru wykonawcy. 

Dnia 07.02.18 zakończono postępowanie opublikowane dn. 19.01.18, o treści: "Brzeskie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na ochronę fizyczną mienia podczas "Jarmarków" w 2018 roku oraz "Nocy Świętojańskiej". Termin realizacji zamówienia: 2018. Termin złożenia propozycji cenowej: 07.02.2018 godzina 12.00".

Wybrano najkorzystniejszą ofertę. 

Protokół z wyboru wykonawcy dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji Pliki do pobrania, pn. "Protokół z wyboru wykonawcy - Ochrona fizyczna mienia Jarmarki 2018".


05.02.2018 - Informacja o zakończeniu postępowania. Protokół z wyboru wykonawcy. 

Dnia 05.02.18 zakończono postępowanie opublikowane dn. 19.01.18, o treści: "Brzeskie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na zadanie, pn. "Obsługę i wyłączność prowadzenia strefy gastronomicznej w ramach imprezy masowej, pn. "Dni Księstwa Brzeskiego 2018" w dniach 01-02.05.2018" Termin realizacji zamówienia: 01-02.05.2018. Termin złożenia propozycji cenowej: 05.02.2018 godzina 12.00"

Wybrano najkorzystniejszą ofertę. 

Protokół z wyboru wykonawcy dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji Pliki do pobrania, pn. "Protokół z wyboru wykonawcy - Wyłączność gastronomia DKB 2018". 


 

02.02.2018 - Informacja o zakończeniu postępowania. Protokół z wyboru wykonawcy. 

Dnia 02.02.18 zakończono postępowanie opublikowane dn. 19.01.18, pn.: "Zaproszenie do składania ofert - Brzeskie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na zadanie, pn. "Obsługa Wesołego Miasteczka - karuzeli w ramach imprezy pn. "Dni Księstwa Brzeskiego 2018" w dniach 29.04-03.05.2018 roku  w Brzegu. Termin realizacji zamówienia: 29.04-03.05.2018. Termin złożenia propozycji cenowej: 02.02.2018 godzina 12.00." 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Protokół z wyboru wykonawcy dostępny jest tutaj oraz na dole strony w sekcji załączniki do pobrania, pn.: "Protokół z wyboru wykonawcy - Wesołe Miasteczko DKB 2018".


02.02.2018 Zaproszenie do składania ofert - Postępowanie nr 2 dot. Wynajmu straganów - domków handlowych celem organizacji jarmarków miejskich w roku 2018 o treści:

Brzeskie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert, propozycji cenowych na zadanie, pn. "Wynajem straganów - domków handlowych celem organizacji jarmarków miejskich w roku 2018 w Brzegu w terminach i ilościach: 

- 23-25.09.2018 - 10 szt. - Brzeski Jarmark Wielkanocny (lokalizacja: Pl. Polonii Amerykańskiej, Brzeg), 

- 21-23.03.2018 - 10 szt. - Kresowy Jarmark Mariacki (lokalizacja: Pl. Polonii Amerykańskiej, Brzeg), 

- 21-23.12.2018 - 15 szt. - Brzeski Jarmark Bożonarodzeniowy (lokalizacja: Pl. Polonii Amerykańskiej, Brzeg)". 

Termin realizacji zamówienia: 23.03-23.12.2018
Termin złożenia propozycji cenowej: 16.02.2018 godzina 11.00

WIĘCEJ INFORMACJI I SZCZEGÓŁOWE DANE ZAWIERA ZAŁĄCZNIK PN. "Zaproszenie do złożenia oferty - Jarmarki Brzeg 2018 - postępowanie nr 2" dostępny na dole strony i tutaj. Załącznik zawiera także wzór formularza oferty. 


01.02.2018 - Unieważnienie postępowania

Brzeskie Centrum Kultury informuje, że w dniu 01.02.2018 zostało unieważnione postępowanie opublikowane w dn. 19.01.2018 o treści: 19.01.2018 - Zaproszenie do składania ofert. Brzeskie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert, propozycji cenowych na zadanie, pn. "Wynajem straganów - domków handlowych celem organizacji jarmarków miejskich w roku 2018 w Brzegu w terminach i ilościach: - 23-25.09.2018 - 10 szt. - Brzeski Jarmark Wielkanocny (lokalizacja: Pl. Polonii Amerykańskiej, Brzeg), - 21-23.03.2018 - 10 szt. - Kresowy Jarmark Mariacki (lokalizacja: Pl. Polonii Amerykańskiej, Brzeg), - 21-23.12.2018 - 20 szt. - Brzeski Jarmark Bożonarodzeniowy (lokalizacja: Pl. Polonii Amerykańskiej, Brzeg)". Termin realizacji zamówienia: 23.03-23.12.2018. Termin złożenia propozycji cenowej: 01.02.2018 godzina 11.00. 

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA - UNIEWAŻNIENIE dostępne jest tutaj oraz na dole strony w sekcji załączniki do pobrania, pn. "Unieważnienie - zaproszenie Domki Handlowe".


23.01.2018 - Zaproszenie do składania ofert

Brzeskie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na ochronę imprezy masowej, pn. "Dni Księstwa Brzeskiego 2018"

Termin realizacji zamówienia: 30.04-03.05.2018

Termin złożenia propozycji cenowej: 14.02.2018 godzina 11:00

WIĘCEJ INFORMACJI I SZCZEGÓŁOWE DANE ZAWIERA ZAŁĄCZNIK PN. "Zaproszenie do złożenia oferty - OCHRONA DKB Brzeg 2018" dostępny na dole strony i tutaj. Załącznik zawiera także wzór formularza oferty. 


19.01.2018 - Zaproszenie do składania ofert

Brzeskie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na zadanie, pn. "Obsługę i wyłączność prowadzenia strefy gastronomicznej w ramach imprezy masowej, pn. "Dni Księstwa Brzeskiego 2018" w dniach 01-02.05.2018"

Termin realizacji zamówienia: 01-02.05.2018
Termin złożenia propozycji cenowej: 05.02.2018 godzina 12.00

WIĘCEJ INFORMACJI I SZCZEGÓŁOWE DANE ZAWIERA ZAŁĄCZNIK PN. "Zaproszenie do złożenia oferty - Gastronomia DKB Brzeg 2018" dostępny na dole strony i tutaj. Załącznik zawiera także wzór formularza oferty. 


19.01.2018 - Zaproszenie do składania ofert

Brzeskie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na ochronę fizyczną mienia podczas "Jarmarków" w 2018 roku oraz "Nocy Świętojańskiej"

Termin realizacji zamówienia: 2018
Termin złożenia propozycji cenowej: 07.02.2018 godzina 12.00

WIĘCEJ INFORMACJI I SZCZEGÓŁOWE DANE ZAWIERA ZAŁĄCZNIK PN. "Zaproszenie do złożenia oferty - Ochrona Fizyczna Mienia Jarmarki i Noc Świętojańska 2018" dostępny na dole strony i tutaj. Załącznik zawiera także wzór formularza oferty. 


19.01.2018 - Zaproszenie do składania ofert

Brzeskie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na zadanie, pn. "Obsługa Wesołego Miasteczka - karuzeli w ramach imprezy pn. "Dni Księstwa Brzeskiego 2018" w dniach 29.04-03.05.2018 roku  w Brzegu

Termin realizacji zamówienia: 29.04-03.05.2018
Termin złożenia propozycji cenowej: 02.02.2018 godzina 12.00

WIĘCEJ INFORMACJI I SZCZEGÓŁOWE DANE ZAWIERA ZAŁĄCZNIK PN. "Zaproszenie do złożenia oferty - Wesołe Miasteczko DKB Brzeg 2018" dostępny na dole strony i tutaj. Załącznik zawiera także wzór formularza oferty. 

 

19.01.2018 - Zaproszenie do składania ofert

Brzeskie Centrum Kultury zaprasza do składania ofert, propozycji cenowych na zadanie, pn. "Wynajem straganów - domków handlowych celem organizacji jarmarków miejskich w roku 2018 w Brzegu w terminach i ilościach: 

- 23-25.09.2018 - 10 szt. - Brzeski Jarmark Wielkanocny (lokalizacja: Pl. Polonii Amerykańskiej, Brzeg), 

- 21-23.03.2018 - 10 szt. - Kresowy Jarmark Mariacki (lokalizacja: Pl. Polonii Amerykańskiej, Brzeg), 

- 21-23.12.2018 - 20 szt. - Brzeski Jarmark Bożonarodzeniowy (lokalizacja: Pl. Polonii Amerykańskiej, Brzeg)". 

Termin realizacji zamówienia: 23.03-23.12.2018
Termin złożenia propozycji cenowej: 01.02.2018 godzina 11.00

WIĘCEJ INFORMACJI I SZCZEGÓŁOWE DANE ZAWIERA ZAŁĄCZNIK PN. "Zaproszenie do złożenia oferty - Jarmarki Brzeg 2018" dostępny na dole strony i tutaj. Załącznik zawiera także wzór formularza oferty. 

 


Załączniki:

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 34295

Utworzono dnia: 19.01.2018

Dokument wprowadził:
Administrator

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

06.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

06.06.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty - 06.06.2018

06.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

18.05.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

18.05.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 18.05.2018

18.05.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

10.05.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

10.05.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

10.05.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaktualizowany wzór umowy

10.05.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Odpowiedzi na zapytania z dn. 10.05.2018

10.05.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

19.04.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

19.04.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

19.04.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

19.04.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

19.04.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika SIWZ zmienione w dn. 19.04.2018

19.04.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DN. 19.04.2018

19.04.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA z dn. 19.04.2018

19.04.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

06.04.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

06.04.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

06.04.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

06.04.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

06.04.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

06.04.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

06.04.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

06.04.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

06.04.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

06.04.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

06.04.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

06.04.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

06.04.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 9 do SIWZ - Tabela elementów

06.04.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 1 do umowy - Wzór oświadczenia gwarancyjnego

06.04.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy na roboty budowlane

06.04.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 7 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

06.04.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

06.04.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych

06.04.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz osób

06.04.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

06.04.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu

06.04.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

06.04.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz OFERTA

06.04.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika SIWZ

06.04.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika OGŁOSZENIE

06.04.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

12.03.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

12.03.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół z wyboru wykonawcy - Technika DKB 2018

12.03.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

27.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

27.02.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie do złożenia oferty - TECHNIKA DKB 2018

27.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

26.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

26.02.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół z wyboru wykonawcy - Domki Jarmarki 2018

26.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

19.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

19.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

19.02.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie do złożenia oferty - Jarmarki Brzeg 2018 - postępowanie nr 3

19.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

19.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

19.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

19.02.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Unieważnienie nr 2 - zaproszenie Domki Handlowe

19.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

14.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

14.02.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół z wyboru wykonawcy - Ochrona imprezy masowej - DKB 2018

14.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

07.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

07.02.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół z wyboru wykonawcy - Ochrona fizyczna mienia Jarmarki 2018

07.02.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół z wyboru wykonawcy - Ochrona fizyczna mienia Jarmarki 2018

07.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

07.02.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół z wyboru wykonawcy - Ochrona fizyczna mienia Jarmarki 2018

07.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

05.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

05.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

05.02.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół z wyboru wykonawcy - Wyłączność gastronomia DKB 2018

05.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

02.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

02.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

02.02.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Protokół z wyboru wykonawcy - Wesołe Miasteczko DKB 2018

02.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

02.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

02.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

02.02.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie do złożenia oferty - Jarmarki Brzeg 2018 - postępowanie nr 2

02.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

02.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

01.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

01.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

01.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

01.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

01.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

01.02.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Unieważnienie - zaproszenie Domki Handlowe

01.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

01.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

01.02.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2018 DOSTĘPNY TUTAJ.

01.02.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

23.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

23.01.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie do złożenia oferty - OCHRONA DKB Brzeg 2018

23.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

19.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

19.01.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie do złożenia oferty - Gastronomia DKB Brzeg 2018

19.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

19.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

19.01.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie do złożenia oferty - Ochrona Fizyczna Mienia Jarmarki i Noc Świętojańska 2018

19.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

19.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

19.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

19.01.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie do złożenia oferty - Wesołe Miasteczko DKB Brzeg 2018

19.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

19.01.2018, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zaproszenie do złożenia oferty - Jarmarki Brzeg 2018

19.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018

19.01.2018, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Konkursy ofert, przetargi, zaproszenia do złożenia propozycji cenowych 2018